Lagen gäller alla produkter som inhaleras efter förångning. Ellen Bäckman förklarar att den nya lagen har expanderat rökbegreppet. Det framgår tydligt i lagtextens första paragraf i sjätte kapitlet där det specificeras vad som avses med rökning:

1. rökning av tobak,
2. inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak,
 3. användning av elektroniska cigaretter
 4. rökning av örtprodukter för rökning, och
 5. användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak

Lagtexten är alltså formulerad så att det tydligt framgår att rökning numera anses vara mer än enbart inhalering av traditionella cigaretter. Det innebär att produkter av typen heat not burn innefattas av lagen, men också e-cigaretter och örtprodukter som inhaleras. Dessutom visar lagtexten att det inte är huruvida produkterna innehåller tobak som är det västenliga, utan att de används på ett sätt som motsvarar rökning.

Det betyder att även produkter som inte innehåller tobak omfattas av lagens rökförbud på vissa platser. Ellen Bäckman berättar att ett mål med den nya lagen är att all typ av rökning ska avnormaliseras. Tanken är att lagen ska få effekten att barn och unga inte exponeras för någon form av rökning.

– Om barn inte exponeras för rökning borde det också innebära att de blir mindre benägna att börja röka, säger Ellen Bäckman.

 

Läs vidare