Förslaget kommer efter det att upphettade tobaksprodukter har blivit allt populärare i medlemsländerna. Försäljningen uppgår ökat med tio procent i fler än fem av medlemsländerna, och överstiger 2,5 procent av de sålda tobaksvarorna inom hela EU, enligt kommissionen.

Förslaget är del av en större plan som syftar till att fasa ut tobaksbruket i Europa till år 2040. Innan det kan bli verklighet måste det godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet.

Läs vidare