Studien, som är publicerad i BMJ Journal Tobacco Control, har kartlagt tobaksindustrins deltagande i vetenskapliga evenemang som konferenser och workshops. Detta är den första studien i sitt slag som försöker förstå hur långt industrin försöker integreras i det vetenskapliga samfundet, enligt Tobacco Control Research Groups webbplats.

Förutom att delta i evenemang som rör områden som kända sedan tidigare, som toxikologi, kemi och aerosolforskning, deltog tobaksbolagen i aktiviteter som rör tandvård, biomarkörer och läkemedel.

Forskarna uttrycker en särskild oro över att över tio procent av aktiviteterna var medicinrelaterade och att vissa medicinska organisationer och tandvårdsorganisationer fortfarande tillåter branschens deltagande. De noterade också att ett dotterbolag till Philip Morris International i ett fall direkt sponsrade ett evenemang som organiserades av en medicinsk organisation.

Sponsring var dock sällsynt, mer vanliga aktiviteter var affischer på över hälften av evenemangen och presentationer på nästan en tredjedel.

Tillvägagångssättet kan ses som ett försök att normalisera tobaksindustrins närvaro i den akademiska miljön, vilket gör det möjligt för branschen att framstå som en legitim intressent i bevisproduktion och evidensbaserat beslutsfattande, skriver forskarna.

Läs vidare