Tobacco Supply Chains Database hittas på Tobacco Tactics och publiceras av Tobacco Control Research Group vid Bathuniversitetet. Databasen tar upp företag och processer i kedjan från tobaksplantans frö till tobaksanvändaren.

Syftet med databasen är att hjälpa forskare och förespråkare för tobakskontroll.

Forskarna från University of Bath har identifierat sex viktiga processer i försörjningskedjan:

  • Jordbruk (odling av tobak)
  • Primär bearbetning (tillredning av tobaksblad)
  • Sekundär bearbetning (tillverkning av tobaksprodukter)
  • Logistik (transporterna)
  • Detaljhandel och marknadsföring (försäljning av tobak)
  • Användning och omhändertagande av tobak

Det finns ytterligare tre processer:

  • Forskning och utveckling (skapa nya sätt att dra nytta av tobak)
  • Tillbehör (förbättra upplevelsen av tobakskonsumtion)
  • Finans och företagstjänster

Tobaksförsörjningskedjan kräver också stöd från andra industrier, inklusive maskiner, kemikalier, byggnader, cigarettkomponenter (främst papper och filter) och förpackningar.

Läs vidare