Margaretha Haglund var byråkraten som fick myndigheter, politiker och hälsoorganisationer att rädda liv.

Margaretha Haglund, uppväxt i Jämtland, kom efter sociala studier vid Uppsala universitet till Stockholm. Tillsammans med kollegan Paul Nordgren har hon utgjort den drivande kraften i det tobaksförebyggande arbete som sedan 1980-talet och fortfarande bedrivs i Sverige. Hyllningsskriften år 2007 ”Livräddarna” beskriver utvecklingen i mer detalj – en utveckling som bidragit till en – i jämförelse med omvärlden – låg rökningsförekomst.

Under sina många år på Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Folkhälsomyndigheten, och senaste åren som expert på oberoende tankesmedjan Tobaksfakta, har Margaretha Haglund med kraft och uthållighet trummat in vårt gemensamma budskap: att tobaksfrågan inte kan lösas på operationsbordet utan kräver sin lösning på regeringens och riksdagens bord.

En av Margarethas käpphästar – som ofta hämtats från ett omfattande utländskt nätverk – har varit behovet av opinionsbildning på olika samhällsnivåer för att få till stånd politiska beslut. Hon har därför inspirerat till bildandet av flera yrkesföreningar – den första Läkare mot tobak (1992) – som i kraft av sin yrkeserfarenhet kunnat bidra med en sannare bild av tobakskatastrofen än den tobaksindustrin levererar.

På Socialstyrelsen uppmärksammade Margaretha rökande kvinnors risk för blodpropp om de använde p-piller. Hon initierade en stor kampanj mot kvinnors rökning under graviditet på grund av risk för skador på fostret. Under 1980-talet drev hon ytterligare förebyggande aktiviteter som kom att ingå i den tobakslag som tillkom 1992, till stor del genom samarbete mellan riksdagskvinnor från olika partier.

Vi som samarbetat med Margaretha minns en passionerad opinionsbildare, en kvinna som aldrig svek sin övertygelse och sitt uppdrag – och vars röst nu tystnat. Men minnet av Din gärning lever kvar – kära Farmor mot tobak!

Barbro Westerholm, generaldirektör Socialstyrelsen 1979-1985, riksdagsledamot 1988-1999, 2016-2022
Margareta Winberg, riksdagsledamot 1981-2003
Göran Boëthius, läkare, medgrundare Läkare mot tobak 1992, Tobaksfakta 2010

Texten i DN

Ge en gåva till Maggans minne

Läs vidare