Orädd för utmaningar och stridbar i debatten både nationellt och internationellt var hon en aktad och efterfrågad expert i tobaksfrågor. På Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och senast Tobaksfakta har hon lett tobakskampen framåt, ibland med okonventionella metoder. För sin envisa kamp har hon fått flera prestigefyllda utmärkelser som WHO-medaljen och Luther Terry Award.

De mäktiga tobaksbolagen – som hon såg som roten till det onda- kom att bli hennes största fiende. Hon konstaterade ”Tobaken är förödande för alla utom för tobaksindustrin”.

In i det sista medverkade Margaretha med sin kunskap och vägledning i arbetet på Tobaksfakta. Hon kommer att vara saknad, fast en fortsatt inspirationskälla och förebild. Hennes storhet går inte att ersätta, men på initiativ av familjen har en stipendiefond skapats.

Skänk din gåva genom att betala valfri summa till Yrkesföreningar mot Tobak på plusgiro 391217-7. Märk betalningen med Farmor mot Tobak.

Läs minnestext om Maggan

Margarethas röst lever vidare –lyssna och njut!
Tobaksbolagens envisaste utmanare Margaretha Haglund: Förändring kräver uthållighet, mod och fokus – Systemskiftet – Lyssna här – Podtail

Farmor mot tobak minns och ser framåt – läs och lär!

Läs vidare