Orädd för utmaningar och stridbar i debatten både nationellt och internationellt var hon en aktad och efterfrågad expert i tobaksfrågor. På Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och senast Tobaksfakta har hon lett tobakskampen framåt, ibland med okonventionella metoder. För sin envisa kamp har hon fått flera prestigefyllda utmärkelser som WHO-medaljen och Luther Terry Award.

De mäktiga tobaksbolagen – som hon såg som roten till det onda- kom att bli hennes största fiende. Hon konstaterade ”Tobaken är förödande för alla utom för tobaksindustrin”.

In i det sista medverkade Margaretha med sin kunskap och vägledning i arbetet på Tobaksfakta. Hon kommer att vara saknad, fast en fortsatt inspirationskälla och förebild. Hennes storhet går inte att ersätta.

Våra tankar går till familjen.

Margarethas röst lever vidare – läs, lyssna, lär och njut!
Tobaksbolagens envisaste utmanare Margaretha Haglund: Förändring kräver uthållighet, mod och fokus – Systemskiftet – Lyssna här – Podtail

Farmor mot tobak minns och ser framåt

Läs vidare