Vilka är de tre viktigaste sakerna som har hänt under de här 10 åren, och vilken effekt har dessa saker haft?

Oj vad svårt att bara nämna tre! Vi har lyckats sätta ett tydligt fokus på roten till det onda: tobaksindustrin. Tobaksindustrins arbetsmetoder måste alltid belysas i tobakskampen. Läs Tobaksfaktas skrift ”Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid” som sammanfattar tobaksindustrins arbetsmetoder i Sverige, EU och världen.

En annan viktig insats är projektet ”Barnets rätt till tobaksfritt”. Projektet handlar om att tydliggöra tobaksfritt som ett tydligt exempel på vad Barnkonventionen syftar till. Det är en viktig grund för arbetet för barns rätt till hälsa nu när Barnkonventionen blivit lag.

Sist men inte minst att Tobaksfakta fortsätter sprida kunskap om tobakens vådor i alla perspektiv.

Nämn något eller några bakslag som har skett, och vad beror de på?

Kommer att tänka på två stora bakslag när tobaksindustrin ”lobbade” bakom ryggen på oss.  Att ett exponeringsförbud inte kom med i senaste tobakspropositionen, trots en gedigen utredning som stöddes av flertalet av remissinstanserna förutom tobaksindustrin med vänner. Trist att så många riksdagsledamöter lät sig påverkas av framför allt snusindustrins lobbyister för att exkludera snuset från ett sådant förbud. En åtgärd som EU aldrig gått med på eftersom det skulle anses gynna inhemsk industri.

Ett annat bakslag är att ett förslag om reklamfria standardiserade tobakspaket fastnat på utredningsstadiet, eftersom utredningar funnit att trots tydliga undantaget i Tryckfrihetsförordningen vad gäller tobak och alkohol så skulle tobakspaketen skyddas av TF. Helt absurt tycker jag. Varför händer detta? Lobbying förstås, tro aldrig att Sverige är ett land där inte tobaksindustrin smyger omkring i maktens korridorer.

Hur ser det ut i Sverige just nu?

Jag minns en tid på 90talet då tobaksindustrin betraktades som paria. Idag har tyvärr snusindustrin genom den Harm Reduction-debatten kommit tillbaka till många av de fina rummen i riksdag och regeringskansli, och även i media där snuset mera omhuldas än kritiseras.

Philip Morris har också lyckats komma upp sig från pariaträsket genom sina så kallade mindre skadliga produkter. De försöker till och med stjäla vårt fokus Rökfritt Sverige 2025, och de ordnar seminarier med seriösa aktörer som verkar ha glömt vad Philip Morris håller på med.

Vad behöver vi göra framöver?

Det finns ingen mirakelmedicin, utan vi behöver fortsätta att arbeta för att Tobakskonventionen införs på en betydligt högre nivå än idag. Särskilt viktigt är att stoppa tobaksindustrin från att påverka tobakspolitiken, helt enligt vad Tobakskonventionen föreskriver.

Jämför man med andra länder så ligger vi i Norden klart sist och i Europa i mitten. Inget att vara stolt över. Vi behöver fortsätta och kavla upp ärmarna.

Vad behövs för att detta ska ske?

– Vi behöver kontinuerliga och tillräckliga resurser, som även tillåter att vi bygger en organisation för framtiden med nya medarbetare.

Läs mer:

Tobaksfaktas skrift ”Barnets rätt till tobaksfritt”

Läs vidare