Poddavsnittet med Helene Stjerna finns på Spotify  i en kort och en lång version.

 

Läs vidare