I Hjärt-och lungfondens nypublicerade Preventionsrapport framgår hur hälsosamma levnadsvanor stärker hjärt-kärlhälsan.  Men trots denna kunskap är det idag mycket vanligt med övervikt, nikotinanvändning med mera, vilket på sikt riskerar att bidra till sämre hjärt-kärlhälsa i befolkningen.

Läs hela insändaren här

Läs vidare