Rapporten baseras på en årlig Novusundersökning av ungas attityder till tobak, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation. Tidigare undersökningar har visat på debutålder för vanligt snus, cigaretter och e-cigaretter, men i år visas även debutålder för vitt snus. Resultaten i årets undersökning visar tydligt att majoriteten av samtliga tobaksdebuter sker mellan 14-16 år, och att det även gäller för vitt snus och e-cigaretter. Undersökningen visar också att 96 procent av de vuxna rökarna och snusarna hade börjat i tonåren eller ännu tidigare.

– Sedan tobaksindustrin lanserade det vita snuset 2016 har det totala tobaksbruket bland våra gymnasieelever mer än fördubblats, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Fler än sex av tio unga anser att en anledning till att prova nya nikotinprodukter är att de framstår som mindre farliga och varannan uppger att man testar på grund av tilltalande smaker. Varannan ungdom uppger även att psykisk ohälsa är en anledning att börja röka. Samtidigt är det bara 19 procent av de unga och 11 procent av de vuxna som svarar att de vet att nikotin tvärtom ökar risken för psykisk ohälsa. Något som A Non Smoking anser är oroväckande, utifrån Folkhälsomyndighetens senaste skolundersökning som visar att ungas psykiska hälsa blir allt sämre.

– Det är tydligt att barn och unga påverkas av tobaksindustrins marknadsföring och luras in i ett nikotinberoende som är betydligt farligare än vad tobaksindustrin vill ge sken av. Alla former av nikotin är skadligt och det är vår skyldighet att skydda barn och unga, säger Helen Stjerna.

En annan viktig nyhet är att årets undersökning visar på ett starkt stöd för en hållbarhetsskatt på alla former av tobak. Enligt undersökningen efterlyser en majoritet av svenskarna en utökad beskattning av tobak.

Rapporten avslutas med en sexpunktslista över de insatser som krävs för att skydda alla minderåriga från ett skadligt nikotinberoende.

Läs hela rapporten här

Läs vidare