År 2025 närmar sig liksom målet med mindre än 5 % dagligrökare i Sverige. Ett mål som delvis uppnåtts men där fortsatta insatser krävs för att en jämlik hälsa ska uppnås. Målsättningen grundar sig på nationella och internationella styrdokument.

Nedan kan du läsa om de nya målen samt ett statement gällande harm reduction. Vi uppmanar till allas stöd för strategierna och gemensam aktion för ett framgångsrikt arbete som leder till att framtidens unga kan förbli fria från nikotinberoende.

Läs de nya målen:
Ett Sverige fritt från rökning och nikotinberoende – för ökad jämlikhet och hållbar utveckling

Statement om harm reduction 
Till grund för de nya målen ligger bland annat Tobaksfaktas och medlemsorganisationernas inställning till harm reduction. ”Harm reduction” drabbar folkhälsan

Läs vidare