Ministrarna säger bland annat nej till att förbjuda så kallade slim-cigaretter, men vill däremot att de enbart ska få säljas i paket av normal storlek. Detta för att de ska bli mindre attraktiva för exempelvis unga kvinnor.

Även när det gäller tobaksförpackningarnas utformning går ministrarna på en mindre offensiv linje gentemot tobaksindustrin. Kommissionen har föreslagit att text- och bildvarningar tillsammans ska täcka 75 procent av ytan på alla cigarettpaket i framtiden. Ministerrådet tycker att det räcker att 65 procent av ytan täcks av hälsovarningarna.

Polen, Bulgarien, Rumänien och Tjeckien, länder med en stor tobakstillverkning, stödde inte det sistnämnda förslaget heller, men deras motstånd räcker inte för att stoppa förslaget.

Ministerrådet sade ja till förbud mot mentol och andra smaktillsatser i tobaksprodukter. Detta förbud kommer inte att påverka det svenska snuset. EUs snusförbud kvarstår och ministerrådet gick med på Sveriges begäran att själva få bestämma över snusets innehåll.

E-cigaretter ska, anser ministerrådet, klassas som läkemedel om de innehåller över en viss mängd nikotin.

Tobaksproduktdirektivet ska nu behandlas vidare i Europaparlamentet och slutligen antas i förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet. Om allt går som planerat kan de nya europeiska tobakslagarna träda i kraft 2016.

Läs vidare