Vi vill gärna uppmuntra lite extra till att sprida kampanjen Lagar för alla barns framtid. Ju fler som uppmärksammar kampanjen, desto fler namnunderskrifter för lagar som hjälper barn att säga nej till nikotinberoende.

Kampanjmaterial

Affischer
Lagar för alla barns framtid – hjälp mig att säga nej
Tänkvärt – med QRkod för kampanjen

Länkar
Kampanjsidan – landningssidan:
https://lagarforallabarnsframtid.se

Skriv på för lagar för alla barns framtid: https://lagarforallabarnsframtid.se/#skrivpa

 

Kamanjfilmen – lång och kort version:
(maila info@tobaksfakta.se om du vill ha filmfil istället)

https://www.youtube.com/watch?v=FhzxFsLtM2Q

Film/föreläsning om nikotin:

 

Inspiration inlägg sociala medier (tillsammans med kampanjfilmen)

Hjälp oss att säga nej! 🙏 
9 av 10 som börjar med nikotin är barn. Tusentals unga blir varje år beroende av cigaretter, e-cigaretter och snus – många av oss för resten av livet. Tobaksbolagen tjänar miljarder på det.  Nu är det tobaksfria veckan. Påverka våra politiker att sätta barnens bästa först. Skriv på för lagar som hjälper oss att säga nej till ett onödigt nikotinberoende!
https://lagarforallabarnsframtid.se/#skrivpa

Den här veckan säger vi nej till beroende! 
Barn och nikotin hör inte ihop. Och det gäller oavsett produkt, förpackning och smak. Vi vill:
– Slippa reklam för nikotinprodukter i affärer och sociala medier
– slippa lockas att frukt- och godissmaker i snus och e-cigaretter
– att skolan ska vara tobak-och nikotinfri så att vi slipper grupptrycket från kompisar
– att alla nya nikotinprodukter ska regleras under tobakslagen

Skriv på för lagar som hjälper barn att säga nej till ett onödigt nikotinberoende!
https://lagarforallabarnsframtid.se/#skrivpa

Skriv på du också! 🙏 
Den här veckan är det tobaksfria veckan. Gör en god insats för alla barn. Hjälp oss att säga nej till nikotinberoende –  skriv på för lagar för alla barns framtid.

Läs mer och skriv på här:
https://lagarforallabarnsframtid.se

 

Övrigt material

Affischer

WHO:s affish 2021
Tobak hotar oss alla
Hej då tobak
Glass_affisch

Skyltar

All rökning förbjuden

Foldrar/kunskapsöversikter

Kunskapsöversikt – tobak och unga
Barnkonventionen och tobak
Snus och hälsa

Aktiviteter

Tipspromenad om tobak
Kryss om tobak
Svar på kryssfrågorna

Presentationsmaterial

Tobaksfrågan ur barnperspektiv

Filmer

Animerad film om tobak och miljö:

Animerade filmer om rökning:

Läs vidare