BRiT – Barnets Rätt i Tobaksfrågan syftar till att belysa WHO:s tobakskonvention ur ett barnrättsperspektiv (FN:s konvention om barnets rättigheter och WHO:s ramkonvention om tobakskontroll).

Samtliga som arbetar med barnrättsfrågor och tobaksprevention i landet har ett ansvar och möjligheter att bidra och delta i att belysa WHO:S tobakskonvention ur ett barnperspektiv. För att underlätta det arbetet har BRiT tagit fram ett presentationsmaterial. Presentationerna bygger på de bilder som de båda experterna i projektet, Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, och Maria Schöld, barnrättsjurist, tagit fram till de seminarier som genomförts på flera platser i landet. Presentationenerna har vidareutvecklats och uppdaterats av psykolog Margareta Pantzar med bidrag från TPLR (TobaksPreventiva nätverket i Landsting och Regioner), och de reviderades och uppdaterades under hösten 2019.

Material riktat mot vuxna

Nedan finns en presentation med 38 bilder, samt ett dokument med bildtexter till varje bild som kan användas som underlag för att ta fram ett eget talarmanus.

Ladda ned presentation

Underlag för framtagning av talarmanus

 

Presentation riktat mot ungdomar 15-18 år

Nedan finns  en presentation med 22 bilder, samt ett dokument med bildtexter till varje bild som kan användas som underlag för att ta fram ett eget talarmanus.

Ladda ned presentation

Underlag för framtagning av talarmanus

 

Kortfakta om BRiT

Barnkonventionen slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Politiska beslut i tobaksfrågor berör barn i allra högsta grad. Barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor påverkas av tobaksproduktion, tobaksreklam och tobaksanvändning i både fattiga och välbärgade länder.

BRiT har under 3 år drivits av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Det startade 2014 med ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten. TPLR – TobaksPreventiva nätverket i Landsting och Regioner har samverkat med Tobaksfakta i projektet sedan 2015. Från 2017 övergick projektet till ordinarie arbete inom Tobaksfakta och TPLR med syfte att sprida kunskapen om BRiT och konventionerna vidare.

Här kan du läsa mer om BRiT 

Läs vidare