Du sökte efter: BRiT

BRiT-turnén startade i Nyköping

Publicerad: 2014-11-07

– Vi vill skapa en tobaksfri generation, sade barnrättsjuristen Maria Schöld från Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – vid det första regionala seminariet i projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan.

Britt och Maria ser fram emot en hektisk höst

Publicerad: 2014-10-16

– Det här ska bli så roligt!

Presentationsmaterial om tobaksfrågan ur barnperspektiv

Publicerad: 2019-11-13

Projektet BRiT – Barns Rätt i Tobaksfrågan – har tagit fram presentationsmaterial, ett riktat mot vuxna och ett mot ungdomar 15-18 år, som är användbara för alla som arbetar med...

English

Fact Sheets about The Rights of the Child in Tobacco Control Barnets Rätt i Tobaksfrågan – The Right of the Child in Tobacco Control – is a project in which...

Material för dig som vill informera om barns rätt i tobaksfrågan

Publicerad: 2019-02-28

I rapporten Barnets rätt till tobaksfritt – nya perspektiv på att stärka barnets rättigheter kan du läsa om barnkonventionen och tobakskonventionen, hur de samspelar och vad detta samspel kan ha...

Välkommen till Tobacco Endgame-seminarium i Stockholm 19 nov 13-16.30!

Publicerad: 2019-10-12

Nu är det dags att anmäla sig till höstens sedvanliga Tobacco Endgame-seminarium med anledning av Tobaksfria veckan. Fokus för dagen är barnens rätt i tobaksfrågan, hur det har gått sen...

Tobakskonventionen ur barnrättsperspektiv – informationsblad om 6 viktiga artiklar

Publicerad: 2015-10-02

I projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, arbetar vi och våra samarbetspartners med att belysa tobaksfrågan ur barnets synvinkel. Utgångspunkterna är FN-konventionen om barnets rättigheter, barnrättskonventionen, och WHO:s ramkonvention om...

Årskrönika – det hände under tobaksåret 2014

Publicerad: 2014-12-29

Dessa och många andra tobakspolitiskt viktiga händelser rapporterade www.tobaksfakta.se om under året som gick. Här är ett axplock av trender och händelser under tobaksåret 2014:

Material att använda fritt

Publicerad: 2019-11-13

Här finns material som ni kan använda för att i olika sammanhang lyfta barns rätt till ett tobaksfritt liv. Skriv ut affisch,  ladda ned folder eller använd presentationsmaterial för för...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev