WHO:s tema för i år är Comitt to quit och det finns mycket engelskspråkigt material att ta av här. Nedan finns material på svenska: affischer, foldrar, aktiviteter, presentationsmaterial och filmer som ni kan använda och sprida. Vi vill gärna uppmuntra lite extra till att sprida filmer och affisch som är kopplad till kampanjen lagar för alla barns framtid.

Affischer

Lagar för alla barns framtid – med plats för egen avsändare

Lagar för alla barns framtid – med avsändare

WHO:s affish 2021

Tobak hotar oss alla

Skyltar

All rökning förbjuden

Foldrar

Barnkonventionen och tobak

Snus och hälsa

Aktiviteter

Tipspromenad om tobak

Kryss om tobak

Svar på kryssfrågorna

Presentationsmaterial

Tobaksfrågan ur barnperspektiv

Filmer

Kamanjfilmer för Lagar för alla barns framtid:

https://www.youtube.com/watch?v=FhzxFsLtM2Q

Tobaksfaktas jubileumsfilm 2020:

Animerade filmer:

Läs vidare