Listan finns på nätverket Stops webbplats och innehåller bland annat reklam för smaksatta cigaretter utanför skolor i Peru och sju miljarder pund, cirka 90 miljarder kronor, i betald skatt i Ryssland, vilket har hjälpt till att finansiera kriget i Ukraina.

Läs vidare