Konferensen, som äger rum med anledning av tobaksfria dagen, har två huvuddelar: i den första delen samtalar experter, förespråkare för tobakskontroll och beslutsfattare om tobaksindustrins strategier att hindra och störa tobakskontrollpolitik och olika exempel på åtgärder som gjorts i olika länder för att stoppa detta. I den andra delen av konferensen kommer mottagarna av WHO World No Tobacco Day Award 2021 att ta emot sina priser. Prisutdelningen sker virtuellt.

Läs mer om konferensen här. 

Läs vidare