Det anser KO, Konsumentombudsmannen, och stämmer bolaget i Marknadsdomstolen. KO yrkar att domstolen vid vite förbjuder Swedish Match att fortsätta med denna marknadsföring i butikerna.

Redan i somras påpekade KO i ett brev till Swedish Match att bolaget bröt mot tobakslagens regler. Den enda marknadsföring som lagen tillåter i butiker är neutral kommersiell information, medan den reklam som Swedish Match tillämpar, enligt KO, är påträngande och uppmanar till bruk av tobak. Den riktar sig dessutom framför allt till unga människor.

Swedish Match svarade att bolaget inte anser sig bryta mot tobakslagens regler om marknadsföring.

Till de av KO påtalade brotten hör förbjudna värdeomdömen som ”New Fresh White” om snussorten Crushed Ice. Snusmärket exponeras på en skylt med en bakgrund av isig yta med skridskoskär.

Samma märke marknadsförs också på ett mobilskal.

Ett antal säljbefrämjande skyltar visar snusförpackningar i olika sammanhang, Fem förpackningar av Nick and Johnny visas mot en bakgrund av sol och moln.

Bland de installationer och montrar med olika snusmärken som visas i butiken hör en dosa General som placerats ovanpå en låda på en bädd av is, med gröna växter framför.

Inriktningen på ungdomar är uppenbar t ex genom att snusdosor placerats på en bänk framför en tröja och skateboards. Marknadsföring med olika snusmärken finns även på skidor, skidhjälmar och på täckjackor.

En stor del av produkterna med bolagets varumärken är till salu i butiken. KO skriver i sin stämningsansökan att det handlar om en tuff reklam som tilltalar ungdomar. Flertalet produkter med varumärkesreklam är sådana som används av framför allt unga människor. Även om det finns en åldersgräns på 18 år i butiken kommer produkterna att cirkulera bland barn och ungdomar utanför butiken. Den attraktionskraft som marknadsföringen kan ha på barn och ungdomar ska därför vägas in i bedömningen av den, skriver KO.

– Det här är ett intressant fall att pröva, säger processrådet Gunnar Wikström på Konsumentverket till Tobaksfakta. Reklamen har väckt starka reaktioner och vi har fått många anmälningar från bl a kommunala tillsynspersoner.

KOs stämningsansökan

Läs vidare