Regeringen (der Bundesrat) i Schweiz planerar att skärpa landets tobakslagstiftning för att skydda befolkningen, och särskilt unga, mot tobakens skadliga effekter. Hittills har tobaksprodukter reglerats i livsmedelslagstiftningen i Schweiz och i vissa frågor ser reglerna olika ut i olika kantoner (delstater). I våras skickade regeringen ut på remiss ett förslag till en ny tobakslag. Remisstiden går ut 12 september. Den nya lagen ska enligt förslaget ska begränsa marknadsföringen och försäljningen av tobak bättre och ge enhetliga bestämmelser i hela landet.

Liksom i EU råder säljförbud för snus i Schweiz. Enligt lagförslaget ska snusförbudet kvarstå. Hälsodepartementet framhåller, skriver tidningen Neue Zürcher Zeitung, att förbudet vilar på hälsoskäl och ska förhindra att en tobaksprodukt som tidigare inte använts i Schweiz ska få fäste i landet.

Trots säljförbudet konsumeras varje år åtskilliga ton snus i Schweiz. Snuset förs in genom olika typer av privatimport. Snustillverkaren Swedish Match bedömer Schweiz som en växande marknad. Bolaget har enligt egna analyser förhoppningen att kunna tiofaldiga sin snusförsäljning i Schweiz på tio år, på liknande sätt som bolaget nu ökar sin försäljning i Norge.

Under den långa revideringsprocessen kring EU:s tobaksproduktdirektiv drev svenska snustillverkare, regering och riksdag, som Tobaksfakta rapporterat, en intensiv kampanj för att få förbudet hävt i det nya direktivet. Handelsminister Ewa Björling (M) var en förgrundsfigur i denna kampanj, trots den internationella tobakskonventionens tydliga regler om att regeringar inte ska främja eller samarbeta med tobaksindustrin.

Nu pågår ett liknande lobbyarbete inför den nya schweiziska tobakslagen. En framgång för snuslobbyisterna är det parlamentariska initiativ mot snusförbudet som lanserats av den konservativa politikern, tillika snusaren, Lukas Reimann (SVP).

Den 9 september har, skriver Neue Zürcher Zeitung, den svensk-schweiziska handelskammaren inbjudit parlamentsledamöter till ett informationsseminarium om snus. Från början var det, uppger tidningen, meningen att seminariet skulle hållas på den svenska ambassaden. Dessa planer har dock ändrats eftersom den avgående svenska ambassadören i Schweiz, Per Thöresson, hamnat mitt i en kritikstorm på grund av sin aktiva roll i försäljningen av stridsplanet Gripen till Schweiz.

Den svensk-schweiziska handelskammaren är en förening där Swedish Match finns med bland de företag som stöder arbetet. Dess chef Johan Mannerberg uppger att snusseminariet ska informera de schweiziska parlamentarikerna om det vetenskapliga kunskapsläget om snus och att det inte tar ställning för eller mot snuset.

Läs vidare