Det är några av bestämmelserna i det tobaksproduktdirektiv som ska vara genomfört inom hela EU senast den 20 maj nästa år.

Ett delbetänkande i utredningen om hur Sverige ska anpassa lagar och förordningar till direktivet överlämnades på onsdagen till folkhälsominister Gabriel Wikström av den särskilde utredaren, lagman Göran Lundahl.

Delbetänkandet handlar om hälsovarningar och annan märkning av tobaksförpackningar och förbud för vissa tillsatser av bl a karakteristiska smaker.

Hälsovarningarna ska bestå av en kombination av texter och bilder på tillsammans 65 procent av cigarettpaketens fram- och baksidor. På grund av reservationer från den tidigare regeringen att en sådan märkning skulle kunna bryta mot den svenska tryckfrihetsförordningen framhåller utredaren att hans bedömning är att den är förenlig både med förordningen och med yttrandefrihetsgrundlagen.

Andra tobaksvaror för rökning än cigaretter, rulltobak och tobak till vattenpipa är undantagna från kravet på informationstexter och kombinerade hälsovarningar.

Rökfri tobak, som snus, ska förses med hälsovarningen ”Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande”.

Däremot ska hittillsvarande angivna utsläppsnivåer för tjära, nikotin och kolmonoxid på styckförpackningar upphöra eftersom de visat sig vara missledande och fått konsumenterna att tro att vissa cigaretter är mindre skadliga än andra.

Till skillnad från tuggtobak är snus undantaget från den innehållsreglering som gäller i tobaksproduktdirektivet. Det innebär att det svenska snuset tillåts innehålla smakämnen, men däremot får smaken inte anges på förpackningen.

I övrigt får tobaksprodukterna enbart innehålla tillsatser som är nödvändiga för tillverkningen. Det blir Folkhälsomyndigheten som bestämmer vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk smak.

Det finns i dag en skyldighet för tillverkare och importörer av tobak att rapportera omtobakens innehåll till Folkhälsomyndigheten. I fortsättningen tillkommer det att förvarna om lansering av nya tobaksmärken och att lämna interna och externa marknadsundersökningar liksom studier av enskilda konsumentgruppers preferenser, däribland ungdomar och nuvarande och före detta rökare. De sålda volymerna ska redovisas.

Folkhälsomyndigheten ska offentliggöra uppgifter om ingredienser och analyser från tillverkare och importörer i samband med övervakningen av gränsvärden. Det ska ske via en webbplats.

Nytt är att regleringen av tobaksvaror ska gälla även produkter som är baserade på örter eller frukter och som kan konsumeras genom förbränning (örtprodukter för rökning).

I utredningsuppdraget ingår också att föreslå kategorisering av e-cigaretter. Svenska läkemedelsverket har klassificerat e-cigaretter innehållande nikotin som läkemedel och förbjöd i oktober 2013 ett bolag i Skåne att sälja e-cigaretter. Bolaget överklagade och frågan prövas för närvarande i kammarrätten. Utredaren vill vänta och se hur den processen slutar.

Kammarrätten har under den pågående processen meddelat inhibition, verkställighetsförbud, för Läkemedelsverkets beslut att förbjuda försäljning av e-cigaretter, fram till dess att kammarrätten beslutar något annat. Det innebär att det för närvarande inte finns någon reglering i vare sig tobakslagen eller i läkemedelslagstiftningen som omhändertar frågan om försäljning och marknadsföring av e-cigaretter. Det gör situationen osäker, konstaterar utredningen.

Utredningens slutbetänkande ska vara klart den 1 september.

Läs vidare