Regeringschefen schejk Mohammed bin Rashed al-Maktoum har godkänt och undertecknat den nya omfattande tobakslagstiftningen som kommit till för att förbättra folkhälsan i Förenade Arabemiraten, med sina knappt sju miljoner invånare. Förenade Arabemiraten har ratificerat världshälsoorganisationen WHOs tobakskonvention som ställer krav på medlemsländerna att utveckla tobakslagarna för att skydda sina medborgare.

De inhemska tobaksodlarna i Förenade Arabemiraten får två år på sig att anpassa sig till förbudet mot kommersiell tobaksodling. Tillverkarna av tobaksprodukter får tio år på sig. I övrigt får den nya lagen genomslag redan i början av nästa år. Då ska alla tobaksförpackningar ha stora varningsbilder på framsidan. Det blir förbjudet att i affärer placera tobaksreklam och skyltning med tobaksvaror intill varor för barn, sportutrustning, hälsomat och elektronikvaror.

Det blir förbjudet att röka i fordon där barn under 12 år färdas.

Även viss reglering av vattenpipekaféernas verksamhet införs. De får inte ligga närmare ett bostadsområde än 150 meter, deras öppentider begränsas och de får inte servera personer under 18 år.

Överträdelser av den nya lagen kommer att bestraffas med höga böter.

Enligt tidningen Khaleej Times får den nya tobakslagen ett positivt mottagande.

Läs vidare