Bland personer med psykisk sjukdom är det fortfarande mycket vanligt att röka och/eller snusa. Rökningens effekter på hälsa och privatekonomi drabbar dessa grupper särskilt hårt. Statistiskt blir livet 25 år kortare för psykiskt sjuka och rökningen anses vara den viktigaste orsaken.

Psykiatrin vid Skellefteå Lasarett var föregångare när den införde rökfri vårdmiljö 2003 och erbjöd både personal och patienter stöd att sluta med tobak. Många i personalen slutade röka och även flera patienter. De flesta rökare som inte slutade minskade ändå sin konsumtion.

– Det var ett steg ut i mörkret där ingen visste hur det skulle gå. Nu är den absolut största vinsten att patienterna sover bättre i och med att de inte röker nattetid och det gagnar tillfrisknandet. Vi hoppas att de tar med sig de nya goda vanorna hem, säger Rolf Stenvall, som gläder sig över folkhälsopriset:

– Mest glädjande är att det blir ett fokus på gruppen psykiskt långtidssjuka. Den draghjälpen behöver vi så väl i det fortsatta arbetet!

Psykolog Barbro Holm Ivarsson, erfaren tobaksavvänjare och ordförande i Psykologer mot Tobak, framhåller att psykiatrin bör vara en stödjande miljö där patienter kan bli fria från eller minska sitt tobaksbruk, och som skyddar dem som inte använder tobak.

-De flesta som röker, och även många snusare, vill och försöker sluta med tobak. Det finns effektiva behandlingsmetoder och personer i dessa grupper har goda utsikter att lyckas sluta om de får ett bra stöd, säger hon.

-Ofta bagatelliseras istället dessa patienters problem med rökningen. Med den kunskap vi har idag om rökningens förödande konsekvenser kan det inte anses som annat än oetiskt att negligera frågan i behandlingsarbetet.

Rolf Stenvall mottog priset under den pågående nationella tobaksförebyggande konferensen LUFT i Visby.

Läs vidare