Enligt Der Spiegel misstänker man att hon gått tobaksindustrins ärenden.

I ett brev till Hälsodirektoratet den 25 juli framförde Day allvarliga betänkligheter gentemot, som hon ansåg, alltför starka åtgärder på områden som inte var så viktiga.

Hon kritiserade bl a ”det generella förbudet mot rökfri tobak.”

Den 23 september krävde Day via e-post att förslaget till skärpt tobaksproduktdirektiv inte skulle få cirkulera under ett förestående ministerrådsmöte.

En kort tid efteråt tvingades hälsokommissionären John Dalli avgå.

Nu har, enligt Der Spiegel, EU-parlamentets budgetkontrollutskott ställt 154 frågor till generalsekreterare Catherine Day om hennes åtgärder och krävt att snabbt få svar på frågorna. Utskottet vill också ha svar på frågor om ”den tvivelaktiga roll” som antibedrägerimyndigheten Olaf spelat när det gäller mutanklagelserna mot den avgångne hälsokommissionären Dalli.

Källa:Der Spiegel, nummer 48/2012

Läs vidare