–Folk som är engagerade i miljön känner inte till hur mycket tobaksindustrin gör för att förstöra jorden. Visste de det skulle det kanske se annorlunda ut.

Det säger Emilia Hagesäter, 18 år, som på uppdrag av Trelleborgs kommun informerade om tobak för mellanstadieelever under hösten 2018.

Nu går hon sista året på samhälls/media-programmet på gymnasiet och hoppas på att kunna arbeta med A Non Smoking Generation när hon blir klar.

Det var A Non Smoking Generation som höll i utbildningen hon fick för uppdraget i skolorna.

–Det finns en bristande kunskap om tobaksindustrin generellt. Mycket av det som togs upp på utbildningen kände jag inte till och ingen runt omkring mig heller. Jag vill sprida den kunskapen, så jag har skrivit lite insändare om ämnen som jag inte tycker uppmärksammas tillräckligt. Jag har också blivit intervjuad i Trelleborgs Allehanda om tobaken.

–Jag har väl alltid varit emot tobak, och ingen i min familj eller bland mina vänner använder tobak. Det jag lärde mig på utbildningen om barnarbetet och miljöpåverkan förstärkte det, säger hon.

 Stort intresse för klimatet

Många unga människor världen över har idag ett stort miljöengagemang, som den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg har lyckats fånga upp i den globala Fridays for future-rörelsen.

Men trots detta är det få som har fått upp ögonen för tobaksproduktionens effekter på miljön i form av bland annat skogsskövling, utarmning av jorden, förgiftade jordar och vattendrag, som Tobaksfakta har berättat om tidigare.

Tobak behandlas fortfarande mest som en hälsofråga för användaren och tobaksindustrins miljöpåverkan tas sällan upp till granskning och debatt.

–Man slösar på jordens resurser för att odla tobak. Det brukar jag försöka få fram när jag pratar om tobak, att det är en sak om det bara påverkar dig som användare, men det påverkar tusentals andra människor och även jorden du bor på. Det är samma sak med snus ur det perspektivet.

Oavsett hur tobaken används i slutändan – som cigaretter, snus eller nikotinvätska till e-cigaretter – kommer tobaken och nikotinet, från tobaksplantan och produktionsförhållanden är desamma.

 

Vad behövs för att öka medvetenheten och intresset för tobak och miljö?

–Det behövs mer kunskap och att folk blir mer medvetna, och där har skolorna en stor möjlighet. När jag gick på högstadiet hade vi bara en lektion när vi pratade om tobak, och den handlade om att det var farligt för hälsan och inget alls om tobaksindustrins effekter på miljön. Sedan hade vi ett helt arbete under flera veckor om droger, och jag tycker att tobaken borde ha fått lika mycket tid som drogerna.

Hade du en egen ingång i miljöfrågan innan du började informera om tobak?

–Jag har väl alltid försökt tänka miljö, jag cyklar mycket, äter mycket vegetariskt och så där. På Latinskolan i Malmö där jag går finns ett stort engagemang för miljön. Vi gjorde nyligen en kampanj på skolan om fimparna som slängs på gatan med olika inriktningar, i vår grupp tog vi upp att djuren kan få det i sig.

Fimparna på gatan är det vanligaste skräpet i våra städer. Håll Sverige rent beräknar att det slängs en miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år, vilket motsvarar 108 ton plast, som bryts ner till mikroplaster och hamnar i marken och i vattendragen. I fimparna finns också rester av tobakens farliga ämnen, bland annat kadmium, som via dagvattenbrunnar hamnar i vattendrag och förgiftar fiskar och vattenlevande organismer.

 Viktigt informera tidigt

När Emilia Hagesäter pratar om tobak är det vissa argument som lättare fångar lyssnarna.

–Det brukar vara barnarbetet, när man ser barn som arbetar på plantagerna kommer man åt lyssnarens medkänsla. Om man säger att rökning är farligt för hälsan blir folk bara irriterade. Och det gäller framför allt att prata med barn innan de har börjat använda tobak. Att prata med dem som redan använder kan kanske bidra till att någon slutar, men i slutändan är det något som man bara kan bestämma själv.

–Jag brukar fråga om de skulle köpa Coca cola om de kom med en ny produkt som var tillverkad med barnarbete och förstörde jorden samt är extremt beroendeframkallande, skulle ni köpa den då? Det skulle de inte, men det är på något vis en annan sak med tobak, som har funnits länge. Om produkten hade kommit idag hade den inte haft samma makt, tror jag.

Fick inga svar om det tobaksfria snuset

När det så kallade tobaksfria snuset kom försökte hon ta reda på vad det egentligen innebar.

–Jag ringde till tre olika återförsäljare för att fråga dem vad det innebar att snuset var tobaksfritt, men de kunde inte svara utan hänvisade mig vidare, så inte ens de som säljer snuset vet vad det är. Men snuset innehåller fortfarande nikotin, som ju är det som är farligt. Efter mycket letande så fick jag fram att som jag har förstått det har de bytt resterna av tobaksplantan mot något liknande från en annan växt. Och även att nikotinet, som finns i de vanliga tobaksfria produkterna kommer från samma tobaksindustri som ”vanliga” tobaksprodukter.

Tobaksfakta har tidigare skrivit om det så kallade tobaksfria snuset som har genomgått olika processer för att få bort tobakens lukt och bruna färg. För att bibehålla snuskonsistensen ersätts tobaken i det tobaksfria snuset med till exempel växtfibrer. Nikotinet i det så kallat tobaksfritt snus kommer dock fortfarande från tobaksblad.

Emilia Hagesäter tycker att det finns någon sorts medvetenhet bland dem hon träffar som använder nikotinprodukter.

–Folk väljer det tobaksfria snuset som de tror är mindre skadligt. Jag tror inte att de vet att det innehåller nikotin, och att det är lika skadligt som nikotinet i de vanliga tobaksprodukterna.

Hur tänker du fortsätta nu när du slutar gymnasiet?

–Jag hoppas att jag kan charma A Non Smoking Generation lite mer så att jag kan fortsätta göra saker med dem i framtiden. De sprider kunskapen om tobak på ett jättebra sätt, jag skulle vilja vara med och föreläsa på skolor och också bidra till att sprida frågan om tobak, det är det jag hoppas på.

 

Läs mer om tobaksproduktionens miljöpåverkan:

Tobaksbruk ger ett rejält klimatavtryck

Tobaksproduktion slösar på jordens resurser

Tobaksodlingens långsiktiga miljöpåverkan svår att överblicka

Förslag från tobaksforskare: ”Förbjud försäljning av cigaretter med filter”

 

Läs vidare