Filmen kan bidra till att media, allmänhet, politiker och beslutsfattare på ett lättillgängligt sätt får ökad kunskap om att minskat tobaksbruk är en större fråga än individers hälsa och samhällsekonomi. Läs mer om kampanjen här.

Läs vidare