Det produceras cirka sex tusen miljarder cigaretter per år i världen. Fimparna hamnar ofta på marken.

–Cigarettfimpar är världens mest slängda skräp. Förutom kostnaden att ta hand om dem när de skräpar ner våra gator, parker och stränder och, så har de stora effekter på miljön. Fimparna består av plast, som inte bryts ned. Kemikalierna, som är rester efter cigarettröken, förorenar mark och vatten och kan döda fisk, men också ackumuleras i den mat vi äter, berättar han per telefon från London, där han under ett par månader i höst har arbetat vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Där har han bland annat hållit några seminarier och startat ett forskningsprojekt om tobakens ekonomiska påverkan på miljön.

Thomas E Novotny har ett förslag för att åtgärda fimpeffekterna: att helt förbjuda försäljning av cigaretter med filter.

–Det kanske låter som ett förslag som kan skada rökare. Men jag tror inte att det är allmänt känt att filter inte har någon som helst skyddande funktion, utan de kan tvärtom vara skadliga för hälsan. Filter gör det lättare att röka och dra in röken längre ner i lungorna, säger han.

Cigaretterfimpar utan filter består av växtmaterial och papper, vilket är biologiskt nedbrytbart. Utan plast som läcker ut kemikalier i naturen skulle även miljön vinna på om cigarettfilter förbjöds, enligt honom.

Han tror att det inte skulle rökas lika många cigaretter om de saknade filter.

–Vi forskar just nu på detta, men vi har redan information från undersökningar där vi har frågat rökare vad som skulle hända om cigaretterna saknade filter. En betydande andel säger att de skulle sluta röka, inte röka lika mycket eller byta till andra alternativ. Filter gör det lättare att röka, och om vi gör det svårare att röka genom att ta bort filtren skulle folk inte röka lika mycket, säger han.

Han har visst hopp om att förslaget att förbjuda försäljning av filtercigaretter ska genomföras i Kalifornien, där det har antagits av senaten, men har fastnat i underhuset.

–Det faktum att en av kamrarna i vår delstatsregering har accepterat lagen ger mig hopp om att det här kommer att gå igenom. En annan hoppfull sak är att EU har förbjudit engångsartiklar i plast. Cigarettfimpar är undantagna, men jag tror att när fimparnas miljöeffekter uppmärksammas mer kommer det så småningom att leda till att försäljning av cigaretter med filter förbjuds.

Tobaksindustrins har försökt att göra nedbrytningsbara cigarettfilter, berättar han.

–De har inte lyckats, så de gav upp detta. Istället försöker industrin bli mer miljövänlig i produktionsprocessen, men de åtgärderna är inte effektiva och fortfarande kvarstår många miljöproblem till exempel i odlingarna, med bekämpningsmedel, utarmning av jorden, att man odlar tobak istället för mat och så vidare.

Inbjuden av Lärare mot tobak

Det är i samband med arbetet i London som han blev inbjuden till Sverige av Lärare mot Tobaks Ingrid Talu, som han känner sedan tidigare konferenser om tobak.

–Jag kommer att vara fyra dagar i Sverige för att träffa kolleger och delta i möten. Jag vet inte vilka som kommer till mötena i Sverige, men jag hoppas att även de som är engagerade i miljön kommer, berättar han.

Miljöavänner pratar sällan om tobak och tobakens miljöpåverkan?

–De miljöengagerade i Kalifornien pratar om det. De har förstått att cigarettfimpar består av plast som inte bryts ner. Jag mötte aktivister från miljögruppen Extinction Rebellion för ett tag sedan här i London när de hade en aktivitet vid Trafalgar Square. Vi stannade och pratade med dem. Jag uppskattar det de gör.

Livslångt intresse för tobaksprevention

Thomas E Novotny blev tidigt intresserad av just tobak och hälsa, ett intresse som har hållit i sig.

Mitt intresse för tobaksfrågor startade när jag var familjedoktor i en liten stad. Jag insåg att tobaken hade enorm betydelse för mina patienters hälsa. Många av dem led av tobaksrelaterade sjukdomar.

Han fortsatte sedan att i olika roller arbeta med olika aspekter på tobak hela sitt yrkesliv. Åren 2000–2001, under Clinton-administration, ledde han USA:s delegation i förhandlingarna om Tobakskonventionen, som USA för övrigt ännu inte har ratificerat.

–För mig var det omöjligt att fortsätta sedan under nästa president George Busch, så jag gick till den akademiska världen för att forska på olika aspekter när det gäller tobak, berättar han.

Det arbetet fortsätter han nu efter pensioneringen i organisationen Cigarette Butt Pollution Project, som han startade 2010. Organisationen har sitt säte i Kalifornien och arbetar med forskning och utbildning. Ett mål är också att länka ihop miljövänner med dem som sysslar med folkhälsa och tobakskontroll.

Mer om Cigarette Butt Pollution Project

Se film med Thomas E. Novotny – från seminarium i Uppsala som Lärare mot Tobak anordnade 6 november 2019

 

 

 

 

 

Läs vidare