De stora tobaksbolagen satsar stort på e-cigarettmarknaden, men de vill inte satsa allt på ett fortfarande osäkert kort. Forskningen och den hälsopolitiska diskussionen om e-cigaretterna har just startat och ur industrins perspektiv är det ännu ovisst hur strängt försäljningen av dessa produkter kommer att regleras i framtiden. Visserligen vinner de elektroniska cigaretterna snabbt ökad popularitet, men forskningsrapporter börjar komma om deras potentiella hälsorisker och om att de kan fungera som inkörsport till tobaksrökning för ungdomar. EU har beslutat om reglering av e-cigaretter i det nya tobaksproduktdirektivet och amerikanska myndigheter överväger liknande åtgärder.

För att säkra sin framtid i ett allt mer hälsomedvetet samhälle där tobaksrökningen minskar i många länder, vill tobaksindustrin få fram fler produkter som efterhärmar vanlig rökning men är mindre farlig. Tidningen Wall Street Journal rapporterar nu om Marlborotillverkaren Philip Morris´satsning på nya typer av kvasi-cigaretter tänkta att marknadsföras med argument om minskad hälsorisk, reduced risk.

Liksom e-cigaretter kombinerar andra reduced risk-produkter egenskaper som påminner om traditionella cigaretter med att nikotinet frigörs för inandning på andra sätt än genom förbränning. När tobak i vanliga cigaretter brinner så bildas mängder av hälsofarliga ämnen, många av dem cancerframkallande, och utan denna förbränning antas ”röken” bli mindre farlig.

I e-cigaretter används vätskor med nikotin (alltså ingen tobak). Men tobaksindustrin vill gärna fortsätta att sälja just tobaksprodukter, som industrin är uppbyggd för att arbeta med. Wall Street Journal konstaterar att tobaksbolaget betraktar det som mer lönsamt att hålla kvar tobaksberoende rökare som kunder genom att få dem att gå över till en ny typ av tobaksprodukter än genom att få dem att övergå till e-cigaretter.

I den nya typ av produkter som Philip Morris utvecklar används tobak. Idén är att den ska hettas upp precis så mycket att den frisläpper smak och nikotin, men inte så mycket att den brinner. ”Heat not burn” är den nya melodin. André Calantzopoulos, VD, Philip Morris International,sade vid ett seminarium att ger en starkare och snabbare kick och är mer lika vanliga cigaretter än den elektroniska varianten är.

I en Wall Street Journal-artikel beskriver reportern en av de nya produkterna som Philip Morris satsar på som en svart cigarettformad tub med ett batteri och elektronik. I tubens ena ände pluggar användaren in en minicigarett som innehåller tobak. Användaren trycker på en knapp och tobaken hettas upp till en temperatur där en nikotinhaltig ånga avges utan att det bildas förbränningsrök.

Bolaget planerar att investera stort i den här typen av nya produkter och vill börja med en pilotfabrik någonstans inom EU.

Läs vidare