EUs tobaksproduktdirektiv

Många av våra nyheter under 2013 handlade om slutfasen i den mångåriga processen för att få fram ett nytt tobaksproduktdirektiv inom EU. Och i årets skälvande minuter kunde vi rapportera att ett nytt direktiv faktiskt är klart. Här är några av nyheterna om direktivet under 2013:

Regeringens snuskampanj fortsätter

”Förbjud godissnus i svensk lag”

Philip Morris trappar upp PR-krig mot tobaksdirektivet

Omröstningen försenas

100-tals lobbyister motarbetar direktivet

EU-parlamentet röstade fram förslag till nytt tobaksdirektiv

Nu är nya tobaksdirektivet klart

Dalligate”

imagesTurerna kring hälsokommissionär John Dallis framtvingade avgång i samband med arbetet med tobaksdirektivet uppmärksammades i många medier. Under Almedalsveckan i juli bjöd Tobaksfakta in John Dalli till ett seminarium där han berättade om sina erfarenheter av tobaksindustrins lobbying. Läs mer:

Swedish Match fick veta först av alla att Dalli avgått

Dalli till motattack

Kommissionens agerande ska granskas

Kritik mot olagliga metoder

Misstankar mot Swedish Matchs lobbyist

Inget åtal mot Dalli

Dalli berättade om aggressiv EU-lobbying

Kampen mot tobaksindustrins marknadsföring

WHO valde Stoppa all marknadsföring av tobak som tema för Tobaksfria dagen, 31 maj, 2013. Och det internationella arbetet för att göra just detta fortsatte på olika fronter under hela året:

Exponeringsförbud gav snabb effekt

Ryssland inför exponeringsförbud

Australiens standardiserade paket ökar viljan att fimpa

Varningsbilder minskar andelen rökare

Kraftigt ökat stöd för exponeringsförbud i Sverige

Swedish Match stäms för snusreklam

Tobacco Endgame

Idén om att det faktiskt kan gå att skapa ett tobaksfritt samhälle slog rot på allvar och fick det internationella namnet Tobacco Endgame. I Sverige startade satsningen Rökfritt Sverige 2025 – Tobacco Endgame.

Startskottet för slutspelet har gått

Norges regering vill ha tobaksfri framtid

Plan för tobaksfritt Skottland till 2034

Arabemiraten förbjuder tobakstillverkning

Studie: så kan NZ bli rökfritt till 2025

Så ska Irland bli tobaksfritt

Riksdagsledamot föreslår rökfritt Sverige 2030

Rökare stöder utfrysning av rökningen

E-cigaretterna

Elektroniska cigaretter var ett omdebatterat ämne 2013 och kommer säkert att fortsätta att vara det även nästa år:

E-cigaretter väcker oro

Skadliga partiklar i e-rök

Forska mer!

Skåneföretag får tillfälligt fortsätta sälja e-cigaretter

Rökförbud bör gälla även e-cigaretter

New York förbjuder e-rökning i offentlig miljö

Hälsoeffekter

Precis som tidigare år rapporterade forskarna om ännu fler nyupptäckta hälsorisker med tobaksbruk och fördelar med tobaksfrihet:

Rökstopp minskar stress

Även passiv rökning kan ge demens

Färre barn till sjukhus efter rökförbud i England

Ny studie om rökning och reumatisk sjukdom

Vattenpipa ger höga halter cancerframkallande gifter

Dessutom

Några andra viktiga nyheter från 2013:

Folkhälsorapport visade på växande hälsoklyftor i Sverige

Det stod klart att vi missar folkhälsomålen för tobak till 2014

En WHO-prognos visade hur många miljoner liv Tobakskonventionen kan rädda

Läs vidare