• EU lade grunden för nya, starkare tobakslagar i Europa genom att anta ett nytt tobaksproduktdirektiv.
  • I många länder världen runt pågick ett ambitiöst arbete med att förverkliga den internationella tobakskonventionen, bland annat genom att införa standardiserade, neutrala tobaksförpackningar.
  • Det stod klart att de svenska nationella folkhälsomålen på tobaksområdet inte hade uppnåtts till målåret 2014.
  • En svensk utredning lade fram ett förslag om att lagstifta om fler rökfria utomhusmiljöer – särskilt där barn vistas.
  • Det var valår i Sverige och Socialdemokraterna lovade att satsa på att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna i vårt land inom en generation.

EU:s tobaksproduktdirektiv

dummy-euI slutet av 2013 var ett direktivförslag klart efter ett mångårigt arbete kantat av hårt folkhälsopolitiskt arbete, lobbying av enorma dimensioner och korruptionsanklagelser. I början av 2014 röstades det nya tobaksproduktdirektivet igenom och länderna kunde påbörja sitt arbete med att genomföra direktivet. Detta skrev vi (bland annat) om tobaksproduktdirektivet under året som gick:

Tobaksproduktdirektivet äntligen antaget

Tobaksproduktdirektivet slutgiltigt klubbat

Svensk tolkning av nya EU-regler ska utredas

EU:s ombudsman kräver att kommissionen lämnar ut handlingar om Dalli-fallet

Tobaksproduktdirektivet börjar gälla 20 maj

Philip Morris gör nytt försök att stoppa EU:s starkare tobakslagar

Hård strid om Dallis avsked

Utredning tillsatt om svenska genomförandet av tobaksdirektivet

Forskning visar: Industrin försvagade tobaksdirektivet

Tobaksjättar attackerar via EU-domstolen

Tobaksläget i Sverige

snuff2014 var det år som riksdag och regering satt som målsnöre för en rad folkhälsopolitiska delmål på tobaksområdet. Tobaksfaktas analys visade att inget av målen nåtts. Även annan intressant kunskap om tobaksbruk och tobaksskador i vårt land presenterades under året.

Dubbelt så många som hittills beräknat dör av tobak

Långt kvar till tobaksmålen visar ny rapport från Tobaksfakta

Färre cigaretter röks – men fler än man trott

Ny rapport visar ökande hälsoklyftor

Valåret 2014

almedalen5Tobaksfakta arbetade för att lyfta tobaksfrågan i debatten under valrörelsen. Vi undersökte riksdagspartiernas inställning till viktiga tobakspolitiska åtgärder och betygsatte partiernas tobakspolitik under Almedalsveckan. Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering och statsministern utlyste så småningom extraval. Under tiden hann Tobaksfakta med att intervjua vår nya hälsominister.

Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

Partiernas tobakspolitik betygsätts

Hälsoministern lovar krafttag mot tobaken

Andra svenska händelser

roxonewyEn ny myndighet övertog ansvaret för det tobaksförebyggande arbetet i vårt land och lade senare fram en utredning som föreslår fler rökfria offentliga utemiljöer. Den 16: nationella tobaksförebyggarkonferensen LUFT arrangerades i Umeå och gästades av Australiens tidigare hälsominister Nicola Roxon. Och både Alliansregeringen och den rödgröna regering som tillträdde efter valet ville höja tobaksskatten, vilket orsakade mycket debatt.

Nya Folkhälsomyndigheten har startat

Utredning föreslår rökfria utomhusmiljöer

Internationella utblickar på LUFT-konferensen

Intervju med Nicola Roxon

Deklaration från LUFT: Dags för nystart i tobakspolitiken!

Vilseledande DN-artikel om tobaksskatt

Tobaksfakta presenterar nytt faktablad om tobaksskatter

Striden om e-cigaretterna

De elektroniska cigaretterna var ett återkommande ämne i nyhetsrapporteringen och debatten på tobaksområdet under detta år. Och diskussionerna lär fortsätta…

Allt fler barn förgiftade av nikotinvätska till e-cigaretter

Åldersgräns för e-cigaretter på gång i England

Fakta om e-cigaretter

Tobaksindustrin förbereder redan e-cigaretternas efterträdare

Marknaden växer explosionsartat

Nya regler för e-cigaretter föreslås i USA

En femtedel av svenska tonåringar har rökt e-cigaretter

Domen har inte stoppat e-cigaretterna

WHO uppmanar alla länder att lagstifta om e-cigaretter

Danska barn ned till 11 år har rökt e-cigaretter

Tobakskonventionen motor i det globala tobaksarbetet

wntd-poster-200I slutet av 2014 hade 180 av världens länder ratificerat WHO:s tobakskonvention och många länder drev ett ambitiöst arbete för att genomföra dess innehåll (nedan syns tre i en lång rad av exempel). På hösten träffades de anslutna ländernas representanter i Moskva vid tobakskonventionens sjätte partskonferens.

Irland föreslår standardiserade paket

Standardiserade paket planeras i Storbritannien

Kina vill skärpa tobakslagar

Moskvakonferensen enades om tobaksskatterna

Bredd av aktiviteter inom Tobaksfakta

photoTobaksfakta – oberoende tankesmedja – har haft ett arbetsintensivt verksamhetsår med många större och mindre satsningar utöver dem som redan framgått av denna årskrönika. En milstolpe var att vi avslutade det mångåriga och framgångsrika arbetet med att följa införandet av rökfri arbetstid i kommunerna. Tobaksfaktas projekt om tobaksindustrins arbetsmetoder avslutades med en revidering av skriften Dödligt inflytande. Projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, utvecklades mycket positivt under året. Detsamma gäller opinionsbygget i satsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Rökfri arbetstid i 201 kommuner – hela listan

Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid Andra reviderade upplagan

Barnets Rätt i Tobaksfrågan

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Läs vidare