Det säger Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund.

Riksdagen antog på onsdagen enhälligt regeringens förslag till en ny lag om e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare som ska gälla från och med 1 juli i år. De nya reglerna är till övervägande delen en anpassning till EU:s reviderade tobaksproduktdirektiv.

Reglerna innebär bland annat att tillverkare och importörer måste göra en produktanmälan av de e-cigaretter och påfyllningsbehållare som de kommer att sälja på den svenska marknaden. Tillverkare och leverantörer blir ansvariga för att produkterna uppfyller kraven på innehåll och utformning samt att förpackningarna innehåller informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning.

Dessutom införs begränsningar för att göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det blir dock inte lika strikta reklamregler som för tobak. Tobaksvaror får endast marknadsföras på försäljningsställena, men reklam för e-cigaretter kommer däremot att vara tillåten bland annat på affischer, i reklambroschyrer, på etiketter och på förpackningar. E-cigarettreklam i tidningar och tidskrifter förbjuds, liksom reklam i radio och TV och på Internet. Samtidigt är det dock tillåtet att sälja e-cigaretter på nätet.

E-cigarettlagen innehåller, till skillnad från EU-direktivet, även en 18-årsgräns. Man får inte sälja e-cigaretter till personer under 18 år.

Den nya lagen gäller dock enbart e-cigaretter som innehåller nikotin. De utan nikotin omfattas ej.

– Det är bra att Sverige nu får en lag om e-cigaretter eftersom dessa produkter så länge sålts helt oreglerat. Men tyvärr saknas flera viktiga regler i den nya lagen, säger Margaretha Haglund.

– En besvärande faktor är att det inte finns någon särskild skatt på e-cigaretter, som det gör på tobaksvaror. Det kan påverka prisbilden och få folkhälsoeffekter som är svåra att förutse.

– Ett annat problem är att endast e-cigaretter med nikotin omfattas. Därmed är risken att e-cigaretter utan nikotin skapar kryphål som gör att man kan komma förbi reklamrestriktionerna.

– Den nya lagen säger inte heller något om användning av e-cigaretter i rökfria miljöer. Det är därför viktigt att e-cigaretterna kommer med i det lagförslag om bland annat fler rökfria miljöer som Socialdepartementet nu arbetar med.

Tobaksfaktas rekommendationer om reglering av e-cigaretter och liknande produkter

Läs vidare