Avsikten anses ha varit att möjliggöra återsmuggling av överskottet till Storbritannien där ett paket med 20 cigaretter kostar 99 kronor, medan priset i Belgien är 55 kronor.

Därför lönar det sig att köpa cigaretter i Belgien och sälja dem i Storbritannien till ett lägre pris än de cigaretter som säljs legalt där.

De böter som BAT måste betala motsvarar cirka sju miljoner kronor. Böternas storlek har fatställts av skattemyndigheten HM Revenue & Customs.

Enligt brittisk lag kan tobaksbolag som misstänks för överskottsleveranser till lågskatteländer, riskmarknader, få böta upp till fem miljoner pund, drygt 58 miljoner kronor.

Wall Street Journal konstaterar att politiker inom EU i många år hävdat att de stora tobaksbolagen möjliggör smuggling i stor skala genom avsiktliga överskottsleveranser till länder med lägre tobaksskatter. Det sker i förvissning om att cigaretterna kommer att köpas och föras tillbaka till tillverkarlandet med den högre tobaksskatten.

Den som köper sådana cigaretter enbart för personligt bruk handlar lagligt, men det mesta av överskotten köps av professionella smugglare som regelbundet reser på inköpsturnéer och levererar cigaretterna till länder med de högre skatterna.

British American Tobacco nekar till anklagelserna medan skattemyndigheten inte kommenterat det enskilda fallet. Myndigheten har kritiserats av regeringen för att inte tillräckligt effektivt bevaka och bötfälla tobaksbolag som överskottslevererar tobaksprodukter till lågskatteländer.

Källa: The Wall Street Journal, 13 november 2014

Läs vidare