Det framhåller FNs generalsekreterar Ban Ki-moon i ett officiellt uttalande inför World No Tobacco Day, Tobaksfria dagen, den 31 maj.

Han framhåller att det viktigaste verktyget i arbetet mot tobaksepidemin är den internationella Tobakskonventionen, som sedan 2003 ratificerats av över 170 länder (Sverige 2005).

“Genom att minska efterfrågan med hjälp av skatter och högre priser, förbjuda tobaksreklam och –sponsring, införa hälsovarningar på tobak och förbjuda försäljning till minderåriga använder länderna konventionen för att skydda sina invånare. De sänder ett tydligt budskap om att tobak gör oss fattigare, både när det gäller hälsa och i ekonomiska termer”, förklarar Ban Ki-moon.

”Ändå har vi fortfarande en lång väg att gå. Jag uppmanar alla länder som ratificerat Tobakskonventionen att fullt ut uppfylla sina åtaganden mot konventionen och då få länder som ännu inte ratificerat att göra det. Tillsammans kan vi hejda tobaksepidemin och de många problem den för med sig.”

Länk till generalsekreterarens uttalande på engelska

Läs vidare