Detta samband mellan anlag för fetma och rökning kom fram i en studie av genetiken och rökvanorna hos nästan 450 000 personer. Studien har publicerats av British Medical Journal, BMJ.

Både rökning och övervikt/fetma är starka riskfaktorer för en rad allvarliga folksjukdomar. Kunskapen om hur dessa faktorer hänger ihop är låg. Å ena sidan går många upp i vikt när de slutar röka. Å andra sidan visar studier att rökare i genomsnitt har ett större midjeomfång än rökfria personer.

Tidigare genetiska studier tyder på en möjlig gemensam biologisk grund för olika beroenden, som nikotinberoende och högt kaloriintag. Forskare i Frankrike och Storbritannien ville undersöka sambandet mellan övervikt och rökning närmare, i syfte att bidra till bättre förebyggande strategier.

De valde en metod som kallas mendelsk randomisering. Denna metod anses visa orsakssamband på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt.

Forskarna analyserade prover från sammanlagt 450 000 personer i två stora biobanker och jämförde resultaten med uppgifter om personernas rökvanor. De sökte sådana genvarianter (arvsanlag) som i tidigare forskning har kopplats starkt till bukfetma. Det handlar om genvarianter som påverkar midjemått, BMI och kroppsfettprocent.

Analysen visade ett starkt samband mellan dessa genvarianter och rökvanor. Personer med ärftlig risk för fetma var oftare rökare och rökte i genomsnitt mer per dag än personer med andra genvarianter.

Forskarna kontrollerade också hur personernas faktiska vikt eventuellt hängde ihop med rökning. Då syntes inte samma entydiga samband mellan övervikt och rökning som vid den genetiska analysen. Forskarna menar att detta bland annat kan bero på att när en person väl har börjat röka så dämpar rökningen aptiten.

Forskarna framhåller att deras resultat stärker hypotesen om en gemensam biologisk grund för olika beteenden som har med beroende att göra. Många personer har en större genetisk risk än andra att utveckla sådana beteenden. Forskarna skriver att denna kunskap kan användas i förebyggande arbete. Exempelvis skulle övervikt hos barn kunna signalera en ökad risk att börja röka.

Läs vidare