Det var moderatorn Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert hos Tobaksfakta, som hade ställt frågan om hur man ska få upp intresset hos politikerna till panelen, som bestod av Niclas Malmberg, Miljöpartiet, Mats Wiking, Socialdemokraterna, Barbro Westerholm, Liberalerna, och Henrik Ripa, Moderaterna.

Mats Wiking och Barbro Westerholm sitter i riksdagens socialutskott, som för närvarande behandlar förslaget till ny tobakslag, Henrik Ripa är lokalpolitiker i Västra Götaland och vice förbundsordförande i Riksförbundet VISIR. Även Niclas Malmberg sitter i Visirs styrelse. De två sistnämnda har tidigare även varit riksdagsledamöter.

Tydliggör konsekvenserna för samhället

Både Niclas Malmberg och Barbro Westerholm ville tydliggöra tobaksbrukets konsekvenser för samhället.

–Det absolut viktigaste är att bredda frågan från ett individuellt problem till ett samhällsproblem. Så länge som det är ett starkt fokus på de individuella hälsokonsekvenserna blir det upp till var och en om man vill förstöra sin egen hälsa och om man vill gå in och reglera det så blir det en sorts moralism. Om vi lyfter frågorna är det lättare att få en acceptans hos de politiska partierna att det är ett problem som samhället måste gå in och reglera, sa Niclas Malmberg (MP).

–Ohälsa kostar för den enskilde och för samhället. Ohälsa som är förebyggbar tar resurser från andra som har behov av vård och omsorg om den inte åtgärdas. Jag ser med oro hur kostnaderna kommer att skena iväg om vi inte blir riktigt bra på att förebygga det som är möjligt att förebygga, sa Barbro Westerholm (L).

Lagstiftningen efterlevs ej

Henrik Ripa (M) påminde om lag och ordning.

–Jag skulle kanske ha haft ett annat förhållningssätt om alla som börjar röka är 18 år. Men när 90 procent är under 18 år handlar det om ett misslyckande från samhället att se till att lagstiftningen efterlevs, sa han och påminde om de 14 400 personer i Sverige som dör av rökning varje år.

–Det är ju en siffra som är sanslös. Och vi pratar om kostnader på 31 miljarder kronor. Ska vi använda 31 miljarder till att folk blir beroende av rökning?

Tryckfrihetsförordningen svår nöt

Barbro Westerholm tog upp frågan om marknadsföring och tryck- och yttrandefrihet.

–När det gäller marknadsföring har vi ju problemen med tryckfrihetsförordningen, den diskussionen är väldigt tuff att möta.

Henrik Ripa var mer tveksam till om tryckfriheten egentligen är ett problem och framhöll att tobaksindustrin sedan decennier använt detta argument för att stoppa lagstiftning för att minska tobaksreklamen.

–Jag funderar ju mest på vilka dörrar som är lättast att öppna och då har jag upplevt att när det gäller tryckfriheten måste jag lägga på väldigt mycket kraft för att få en förändring, svarade Barbro Westerholm.

Enligt henne är det mycket viktigt att försöka påverka de politiska ungdomsförbunden.

–För mig är det Liberala ungdomsförbundet som är den stora motståndaren och som för närvarande får mest gehör i det här ålderistiska samhället dit även mitt eget parti hör. Det är den yngre generationen man lyssnar till. Kan man få in en kil här tror jag att man kan få väldigt mycket att hända, sa hon och la till att detta inte bara handlar om tobak utan även om droger som till exempel cannabis.

Margaretha Haglund höll med Barbro Westerholm om att tryckfrihetsfrågan är svår och gav diskussionen ett historiskt perspektiv.

–Ända sedan jag försvarade Socialstyrelsens arbete med varningstexter på förpackningarna på 80-talet har tobaksindustrin hävdat tryckfrihetsförordningen även mot större varningstexter på förpackningarna. När man sedan skulle införa tobaksreklamförbud i tidningar på 90-talet förde tobaksindustrin och deras vänner upp samma argument. Varje gång har dock statsmakterna varit ganska tydliga och sagt att det inte kan vara så att tryckfrihetsförordningen är till för att värna om tobaksindustrins intressen.

Klimatargument för miljöpartister

Margaretha Haglund återkom till sin fråga om hur man får politikerna att lyssna och agera för att till exempel att höja skatter och begränsa tobaksindustrins möjligheter att påverka, införa fler rökfria miljöer med mera.

–För mig som socialdemokrat är det ju hälsoklyftorna, sa Mats Wiking. Alla partier har ställt sig bakom målet med jämlik hälsa och det gäller att vi går från ord till handling. Är man utan jobb nyttjar man tobak betydligt mer, det är väldigt kopplat till hur man mår och vilket samhälle vi har. Det är sex år som skiljer i livslängd mellan dem som bor i ett utsatt område och dem som bor i ett villaområde till exempel.

Niclas Malmberg bjöd på argumenten som biter på miljöpartister och de handlar om tobaksindustrins globala miljöpåverkan.

–Klimatfrågan, värnandet av den biologiska mångfalden och problemen med plast i haven var Miljöpartiets tre viktigaste valfrågor. Tobaksindustrin står för 0,37 procent av utsläpp av klimatgaser globalt, mer än hela Sverige med sina 0,2 procent. Tobaksindustrin står för 1,7 procent av avskogningen i världen, ett extremt stort hot mot den biologiska mångfalden. Fimparna består av plast och hamnar i stor utsträckning i haven, sa han.

Arbetslinjen för moderater

För Moderaterna är arbetslinjen viktig. Henrik Ripa tog ett exempel från en företagarbekant med flera hundra anställda.

–Han anställer inte rökare om han kan välja, för att de jobbar mindre och är mer sjuka. Sen har vi de 31 miljarderna. Det är klart att vi inte vill betala vård och sjukskrivning för människor som har rökt. Och så har vi friheten att slippa rök på till exempel uterestauranger, sa han om de bästa sätten att få en moderat att lyssna.

Vem vågar höja tobaksskatten, frågade en kvinna i publiken. Samtliga politikerhänder åkte upp i luften.

– Jag är moderat och vill ha sänkta skatter, tobaksskatten är den enda skatt jag vill höja, sa Henrik Ripa.

Henrik Ripa och Mats Wiking fick komma med de sista förslagen på ämnen som påverkar politikerna.

–Barnarbetet på tobaksplantagerna. Det fungerar i alla partier och även bland ungdomarna, ett argument som når även till MUF, sa Henrik Ripa.

Mats Wiking gav publiken ett avslutande tips:

–Lite allvar nu. Jag tror att det är jätteviktigt att prata med partierna just nu när vi behandlar tobakslagspropositionen i socialutskottet.

Läs vidare