Anklagelserna riktas mot de franska delarna av tobaksbolagen Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco och Imperial Brands Plc.CNCT baserar sin stämningsansökan bland annat på vetenskapliga studier som visat att filtren på bolagens cigaretter har små hål som placerats där för att ventilera den inhalerade röken under tester. När likadana cigaretter röks i verkligheten täcker rökaren dessa små hål med fingrar och läppar. Detta leder i sin tur till att rökaren drar in röken hårdare, vilket ökar tillförseln av nikotin och tjära, framhåller CNCT.

– En sådan anordning lurar rökarna eftersom de är omedvetna om hur stor hälsorisk de tar, skriver organisationen, som kallar skandalen för ”Filtergate”.

Enligt CNCT är nikotinnivåerna ungefär fem gånger högre än vad testresultaten visar och tjärhalterna två till tio gånger högre

Tobaksbolagen säger i sina uttalanden att de är förvånade över anklagelserna och att deras produkter följer EU-standarder och testas av oberoende laboratorier.

Läs vidare