Domstolen avvisade British American Tobaccos besvär över att regeringen inte gett bolaget tillstånd att ta del av arbetsmaterial som utarbetats under förberedelserna för lagförslaget om neutrala cigarettpaket.

Det nya bakslaget innebär att British American Tobacco, BAT, nu får ersätta regeringens rättegångskostnader i två fall.

En juridisk expert, Jonathan Liberman, verksam i organisationerna McCabe Council for Law and Cancer och UICC, Union for International Cancer Control, säger till ABC News att BATs försök att få tillgång till regeringens arbetsmaterial gjordes under falska förevändningar.

BAT har under två år gjort ansträngningar för att få ta del av ett memorandum från justitieministern till hälsodepartementet där de legala och konstitutionella aspekterna som hade betydelse för ett lagförslag om neutrala cigarettpaket analyserades.

BAT hävdade att dokumentet inte kunde undantas från lagen om ”Freedom of Information” eftersom det behandlats bl a i olika arbetsgrupper och refererats till i parlamentet. Högsta domstolen ansåg inte att det räckte för att låta BAT få del av ett memorandum som är ett rent arbetsmaterial.

Inte heller i Sverige är departementens arbetsmaterial offentliga.

Källor: ABC News och news.com.au

Läs vidare