Detta sätt att smyga in ett budskap, som får stå oemotsagt, i ett redaktionellt sammanhang har bland annat utnyttjats av tobaksindustrin enligt en artikel i The Conversation, som också resonerar kring om denna typ av annonser är ett hot mot den journalistiska integriteten.

Läs vidare