Den internationella Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 och 174 länder har nu anslutit sig genom ratificering. De olika artiklarna i konventionen förses efter hand med riktlinjer som länderna utarbetar och godkänner gemensamt. Det är riktlinjerna som fyller artiklarna med konkret innehåll.

De artiklar som hittills fått riktlinjer är artikel 5.3 om att tobaksindustrin inte ska få påverka ländernas hälsopolitik , artikel 8 om skydd mot passiv rökning, artiklarna 9 och 10 om reglering av tobaksprodukters innehåll och innehållsförteckningar, artikel 11 om reglering av tobaksförpackningar och deras märkning, artikel 12 om utbildning och information, artikel 13 om marknadsföring och artikel 14 om tobaksavvänjning.

Här kan du ladda ned WHO-publikationen.

Läs vidare