WHO framhåller att neutrala paket är en viktig åtgärd för att minska efterfrågan på tobaksprodukter. Neutrala paket ökar också hälsovarningarnas effektivitet och minskar tobaksbolagens möjligheter att marknadsföra sina produkter.
Riktlinjerna till artiklarna 11 och 13 i den internationella tobakskonventionen rekommenderar världens länder att införa neutrala tobaksförpackningar. WHO vill använda årets 31-maj-kampanj för att få länderna att gå vidare med detta införande, vilket stadium de än befinner sig på i dag.

I Sverige vill regeringen ha neutrala paket och gav en utredning i uppdrag att undersöka bland annat den möjligheten att förstärka vår tobakslagstiftning. I sitt betänkande förklarade utredaren att neutrala paket i Sverige skulle kunna kräva en förändring av tryckfrihetslagstiftningen. En annan utredning kommer att yttra sig om detta i höst. Tobaksfakta anser, med stöd av ett flertal juridiska experter, att neutrala paket kan och bör införas i vårt land utan ändringar av tryckfrihetslagstiftningen.

Mer om neutrala, standardiserade tobaksförpackningar:

  • Australien införde dem i december 2012 och blev därmed först i världen.
  • Irland, England, Nordirland och Frankrike har beslutat om neutrala paket och inför dem i maj 2016.
  • Många andra länder har påbörjat beslutsprocessen.

Här kan du ladda ned WHO-postern.

Läs vidare