Det skriver företrädare för Västerbottens läns landsting i ett pressmeddelande om landstingets beslut att ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Beslutet fattades i landstingsfullmäktige under tisdagen.

–Västerbotten har redan idag ett bra pågående arbete för minskad rökning, både gällande rökavvänjningsprogram för personer som vill sluta röka och förebyggande arbete för att få unga att inte börja röka, säger Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare som ansvarar för det tobaksförebyggande arbetet i länet.

Hon poängterar att landstingets beslut ger betydelsefulla signaler att fortsätta arbetet.

–Det är viktigt att personalen vet att rökstopp är en prioriterad fråga och att de tar sig tid att fråga patienten om denne röker och erbjuder hjälp med att sluta.

En som har arbetat för att driva igenom beslutet är Harriet Hedlund, (S), ordförande för nämnden för Folkhälsa och Primärvård i Umeåregionen:

– Jag är stolt och glad att landstingsfullmäktige fattat det här beslutet – ett rökfritt Västerbotten – ytterligare ett steg för att nå vår vision ”Världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning 2020”. Ett viktigt beslut för alla men framför allt för barn och unga. Rökfria miljöer och goda förebilder ger ökade förutsättningar för en förbättrad hälsa för dagens och kommande generationer.

Läs vidare