Redan år 1988 var Västernorrlands landsting först i Sverige med rökfritt landsting.

Sedan 2009 har rökfri arbetstid tillämpats i Sundsvall för anställda i socialtjänsten och i förvaltningen för barn och utbildning. Det innebär att drygt 6 000 av nära 8 000 anställda i kommunen har rökfri arbetstid. Men från juli nästa år gäller policyn samtliga anställda och är politiskt beslutad av kommunfullmäktige.

– Policyn har inte fungerat i förvaltningarna, säger fullmäktigeledamoten Kim G Ottosson (V) som är den som motionerat om rökfri arbetstid för samtliga anställda.

– Nu har tjänstemännen tagit frågan på stort allvar och tydligt formulerat vad policyn innebär och hur det ska gå till, bland annat vilket stöd som ska ges anställda som vill sluta använda tobak.

– Jag är väldigt glad. Det är ett stort steg för folkhälsan, säger Kim G Ottosson till Tobaksfakta.

– Det är historiskt och glädjande att samtliga kommuner nu får rökfri arbetstid i det län som 1988 var först i Sverige med rökfritt landsting. Det säger Ingvor Bjugård, handläggare i SKL, och i många år verksam som samordnare av det tobakspreventiva arbetet i Västernorrlands landsting.

– Det främsta motivet för att driva frågan om rökfritt var att minska antalet fall av hjärtinfarkter i länet och då var det viktigt för en vård- och hälsoorganisation att ta ansvar även för de egna anställda.

Efter tio år med rökfritt i landstinget ansvarade Ingvor Bjugård för en utvärdering av den rökfria policyn. Det visade sig att andelen som tyckte policyn var bra hade ökat från 62 procent år 1987 till 72 procent. Många såg policyn som ett stöd och ansåg att det bör vara svårt att röka på jobbet.

År 2000 vidgades policyn från rökfritt till tobaksfritt landsting, fast i försiktiga ordalag som att ”tobaksfritt är önskvärt”.

Tobaksfakta har under senare år löpande bevakat beslut om rökfri och tobaksfri arbetstid i kommunerna. Den 29 september hade 201 kommuner rökfri/tobaksfri arbetstid och ytterligare fem kommuner fattat beslut om att införa sådana regler.

Flera av de återstående 84 kommunerna befinner sig i olika faser i planerings- och beslutsprocesser, medan andra är nöjda med den tobakspolicy de har och som tillåter t ex rökraster under arbetstiden. En handfull kommuner har till och med formellt beslutat att inte införa rökfri arbetstid.

Tobaksfakta har bevakat utvecklingen i kommunerna eftersom de är Sveriges största arbetsgivare och både svenska och internationella erfarenheter och studier visar att rökfria arbetsmiljöer förbättrar de anställdas hälsa och minskar rökningen även på icke arbetstid. De rökfria kommunanställda kan i sina många kontakter med allmänheten fungera som förebilder.

Den rökfria arbetstiden har även ekonomiska fördelar. Statens folkhälsoinstitut beräknade arbetsgivarnas förluster på grund av rökares sjukdomar och rökpauser till 27 000 – 36 000 kronor per år och anställd rökare.

Med över 200 kommuner som har rökfri/tobaksfri arbetstid, och det helt rökfria Västernorrland som en viktig milstolpe, anser Tobaksfakta att bevakningen av rökfri arbetstid tjänat sitt syfte och nu kan avslutas, vilket ger resurser för bevakning av andra viktiga områden av det tobakspreventiva arbetet.

Kommunerna med rökfri/tobaksfri arbetstid

Läs vidare