Miljöministern har bjudit in tobaksbolagen Camel, Marlboro, L & M och Swedish Match samt företagen 7 Eleven, Cloetta/Fazer, Coca-Cola, GB/Unilever, Mars, McDonalds och Wrigleys till ett möte ”för att lyssna av hur företagen arbetar för att minska nedskräpning av sina produkter, och vilka initiativ de vill se från myndigheter och andra aktörer för att minska nedskräpningen i Sverige”.

Att minska nedskräpningen är en prioriterad fråga för regeringen som gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en särskild satsning i frågan. Genom en lagändring ändrades nyligen straffen för nedskräpning så att böter kan utfärdas på plats vid mindre förseelser. Fimpar, som enligt Stiftelsen Håll Sverige Rents studier är det i antal räknat vanligaste skräpet i vårt land, omfattas dock inte av lagskärpningen.

Ministerns möte med företagen är ett sätt att peka på deras ansvar att bidra till minskad nedskräpning och stimulera dem till förbättringar.

– Vi har förbud mot nedskräpning och producentansvar för förpackningar, men det kan behövas ytterligare åtgärder. Därför bjuder jag in branschen för att diskutera hur vi gemensamt kan komma tillrätta med nedskräpningsproblemen, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Att minska nedskräpningen är ett gemensamt ansvar, för den enskilde, för myndigheter och producenter av de produkter som skräpas ned.

Mötet hålls den 11 oktober 2011 på Miljödepartementet.

Läs vidare