Statens folkhälsoinstitut skriver att förlängningen behövs ”för att kunna ta fram ett transparent och systematiskt vetenskapligt baserat underlag samt för att bättre kunna förankra eventuella förslag med berörda parter på lokal och regional nivå och med den ideella sektorn”.

–Vi förstår att det finns en efterfrågan av vår utredning både från politisk och från allmänt håll, vilket är mycket positivt. Som kunskapsmyndighet vill vi försäkra oss om att underlaget vi levererar till regeringen har ett väl underbyggt evidensunderlag och att detta är förankrat. Med denna förlängning så tror vi att vi kan försäkra det, säger Matt Richardson, avdelningschef för kunskapsutveckling.

Regeringen gav Statens folkhälsoinstitut uppdraget 1 mars 2012. Myndigheten skaanalysera passiv rökning på allmänna platser och lämna förslag på åtgärder för att ytterligare minska risken att utsättas för passiv rökning. Särskild hänsyn ska tas till platser där barn brukar vara.

Myndighetens utredning skaäven innehålla en kunskapsöversikt om forskning kring rökfria miljöer och beskriva erfarenheter från länder som har infört mer restriktiva lagar kring rökfria miljöer.

Läs vidare