Den 31 mars i år lämnade Statens folkhälsoinstitut in slutrapporten som redovisar arbetet med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksuppdragen (ANDT) under perioden 2008-2010. Den redovisar hur de statliga medlen använts och fördelats, och resultat utifrån process, effekt och politiska målsättningar.

Det populärvetenskapliga magasinet handlar om sju uppdrag:
•Ansvarsfull alkoholservering
•Tobaksuppdraget
•Informationsuppdraget ANDT
•Skolan förebygger 2
•Länssamordningen
•Medel för särskilda utvecklingsprojekt
•Riskbruksprojektet

Reportagen och artiklarna tar upp exempel på hur arbetet med de olika regeringsuppdragen sett ut i praktiken. Bland annat berättare en krögare om vad metoden Ansvarsfull alkoholservering betytt för restaurangen och en folkhälsoplanerare berättar om arbetet med tobaksavvänjning i länet. Magasinet tar också kort upp hurfolkhälsoinstitutet nu jobbar vidare med ANDT-frågorna.

– Vi fortsätter på det vi har byggt upp. Och nu med regeringens nya ANDT-strategi som en ryggrad, säger Åsa Domeij, avdelningschef.

Här kan du ladda ned magasinet.

Läs vidare