Riksdagen sa nej till strategin och uppmanade regeringen att återkomma med en omarbetad ANDTS-strategi där det är tydligt vilka olika insatser som ska genomföras och var ansvaret för insatserna ska ligga.

Förutom detta efterlyste riksdagen även att strategins övergripande mål bör ta hänsyn till att olika nikotin- och tobaksprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar, att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade, samt att ett nationellt kompetenscentrum för prevention för att kvalitetssäkra och vidareutveckla ANDTS-förebyggande metoder bör inrättas.

37 ledamöter från samtliga partier utom Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade för socialutskottets förslag att fälla propositionen. Socialdemokraternas och Miljöpartiets 19 ledamöter röstade emot.

Kompakt missnöje

Under debatten som föregick beslutet framkom att missnöjet med den föreslagna ANDTS-strategin var kompakt från samtliga partier förutom regeringspartierna. Flera ledamöter efterlyste en större tydlighet när det gäller konkreta insatser och vem som ansvarar för dem.

Av regeringspartierna deltog Socialdemokraterna i debatten enbart med ett inledande anförande av Yasmine Bladelius. Det var Miljöpartiets Nicklas Attefjord som tog diskussionen med Johan Hultberg (M), Pia Steensland (KD), Karin Rågsjö (V) och Anders W Jonsson (C).

Debatten kom att handla mycket om narkotikadelen i strategin och i mindre del om tobak, även om Nicklas Attefjord i sitt inledningsanförande gick igenom tobaksindustrins strategier att fånga in nya användare. Syftet med förslaget till ANDTS-strategi är att skydda barn och ungdomar mot eget och andras skadliga bruk, sa han.

–Jag vill påminna om att tobaksindustrin är cynisk och korrumperad, den har köpt och mutat forskare, politiker och domare världen över, och orsakat för tidig död för miljontals människor. Den sprider dimridåer för att kunna fortsätta utveckla och sälja sina produkter, som ska introduceras så tidigt som möjligt så att kunderna blir beroende och pengarna kan ticka in, månad efter månad, sa han.

Flera ledamöter tog upp frågan om att skilja på olika tobaksprodukters skadlighet.

–Snus är definitivt inte en hälsoprodukt, men att jämföra snus med cigarettrökning, som är ett av de största folkhälsohoten, leder tanken fel, sa till exempel Anders W Jonsson (C).

Karin Rågsjö gjorde en markering mot de ledamöter som inte håller avstånd till tobakslobbyn.

–Vi blir ofta uppvaktade av olika lobbyister som till exempel Philip Morris och snusfabrikanterna, som numera också företräds av en läkare. Jag tycker att man ska hålla lobbyister från tobaks- och alkoholindustrin på behörigt avstånd från politiken, sa hon.

”Framgång för snuslobbyn”

Att olika tobaksprodukters olika hälsoskadlighet ska synliggöras i en omarbetad strategi är en framgång för snuslobbyisterna, enligt Margaretha Haglund, Tobaksfaktas tobakspolitiska expert.

–Vi är ju också mycket besvikna över snömoset till strategi som regeringen presenterade, men problemet som nu har uppstått är att snusindustrin får sin chans att fortsätta förleda Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet med skademinimeringskonceptet. Alla vet att snus är mindre farligt än förbränd tobak, men vad blir effekterna på barn och vad är det man signalerar om en produkt som snus, som är mycket beroendeframkallande och hälsoskadlig, får en gräddfil framför ännu värre tobaksprodukter?

–Det blir ett slags indirekt godkännande av snus när barn  bedömer riskerna. Det går inte ihop att partirepresentanter säger sig värna om barn samtidigt som man vill underlätta för snusindustrins produkter. Socialdemokraterna borde ha varit mycket mer aktiva och närvarande i debatten och inte bara låtit Miljöpartiet försvara strategin, säger hon.

Enligt tobakskonventionen ska folkhälsopolitiken skyddas från tobaksindustrin och beslutsfattare ska undvika möten med representanter från den. I praktiken är det tydligt att dessa riktlinjer inte följs.

–Det är skrämmande att våra folkvalda har så liten kunskap om tobakskonventionen. Man blir ledsen av okunskapen. 2005 röstade riksdagen om att Sverige skulle ansluta sig till tobakskonventionen, som även gäller snus. Bara Moderaterna var emot, säger Margaretha Haglund.

Läs vidare