Representanterna för de 18 organisationerna, bland annat Göran Boëthius från Tobaksfakta, ifrågasätter att regeringen vill sänka medlen för ANDTS i budgeten för 2021. De anser att anslaget i stället borde ligga på samma nivå som under den första strategiperioden.

Läs debattartikeln här

Läs vidare