I regeringens förslag till ny ANDTS-strategi för 2021–2025 föreslås bland annat att nikotinprodukter utan tobak ska räknas som tobaksprodukter, vilket Tobaksfakta skrivit om tidigare.

Flera av partierna i riksdagen är kritiska till delar av strategin. Moderaterna vill till exempel att det tydligare ska framgå att olika tobaksprodukter är olika mycket hälsoskadliga.

Den linjen verkar ha fått gehör bland ledamöterna i Socialutskottet som nu föreslår riksdagen att säga nej till strategin och uppmana regeringen i olika tillkännagivanden att

  • att arbeta om strategin och göra den tydligare,
  • att det i strategins övergripande mål tas hänsyn till att olika nikotinprodukter kan orsaka olika mycket skada, och
  • att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att klargöra de gradskillnader av skadeverkningar till exempel mellan cigaretter och snus som är vetenskapligt påvisade för att ha som underlag för lagstiftning inom området.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande att klargöra gradskillnader mellan ANDT-produkter. Partierna menar exempelvis att det finns tillräcklig kunskap om snusets skadeverkningar för att avråda från snus.

Debatt om ANDTS-strategin i riksdagen äger rum 14 juni och beslut fattas den 15 juni. Riksdagen beslutar oftast så som utskotten föreslår, men ibland får en reservation fler röster.

Mer om riksdagens handläggning av ärendet finns på riksdagens webbplats.

Läs vidare