ANDT-strategin

Artiklar

Riksdagen underkände regeringens förslag till ny ANDTS-strategi

Regeringens förslag till ny strategi för politiken för alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar, ANDTS, fick den 15...

Läs mer

Förslaget till ANDTS-strategin stöter på patrull

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag på ny ANDTS-strategi. Strategin är för otydlig och bör arbetas om....

Läs mer

Reglering av nikotin genomförd i Norge och Finland – oenighet i Sverige

Regeringen vill utvidga tobaksbegreppet att också omfatta nikotinprodukter. Flera riksdagspartier är kritiska till detta. Linnea Hedman, docent i epidemiologi och...

Läs mer

Ny ANDTS-strategi inkluderar nikotinprodukter

Tobaksbegreppet utvidgas till att omfatta både tobaks- och nikotinprodukter. Det är det mest konkreta förslaget när det gäller tobak i...

Läs mer

Propositionen med ny ANDTS-strategin till riksdagen senast 23 mars

Den nuvarande ANDTS-strategin gällde för åren 2016–2020. Propositionen med strategin för kommande år ska presenteras för riksdagen senast den 23...

Läs mer
ÅSIKT

”Det räcker inte att prata om vikten av förebyggande insatser”

Det vore ett allvarligt misstag att sjösätta en ny ANDTS-strategi utan att garantera medel som gör att strategin kan förverkligas....

Läs mer

Rökningen mer än dubbelt så dyr än tidigare uppskattningar

Det är idag allmänt rökningens konsekvenser kostar samhället enorma belopp. – Man pratade tidigare om 31,5 miljarder kronor, men nya...

Läs mer

Stockholms läns landsting satsar på tobaksprevention

Stockholms läns landsting har beslutat om målet att dagligrökningen ska halveras i länet till 2025. För att uppnå detta satsar...

Läs mer

Tobacco endgame – tillbakablick och riktning framåt

Tobaksfaktas Göran Boëthius bjöd på framåtriktade förslag och Josefin P Jonsson gav en inblick i Folkhälsomyndighetens arbete ur ett Tobacco...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev