ANDT-strategin

Relaterat

Rökningen mer än dubbelt så dyr än tidigare uppskattningar

Det är idag allmänt rökningens konsekvenser kostar samhället enorma belopp. – Man pratade tidigare om 31,5 miljarder kronor, men nya...

Läs mer

Stockholms läns landsting satsar på tobaksprevention

Stockholms läns landsting har beslutat om målet att dagligrökningen ska halveras i länet till 2025. För att uppnå detta satsar...

Läs mer

Tobacco endgame – tillbakablick och riktning framåt

Tobaksfaktas Göran Boëthius bjöd på framåtriktade förslag och Josefin P Jonsson gav en inblick i Folkhälsomyndighetens arbete ur ett Tobacco...

Läs mer

Stöd i det lokala arbetet har stor betydelse

I dagarna tre har European Network for Smoking Prevention (ENSP) hållit sin årliga utbildningskonferens, denna gång i Wien, den 12-14...

Läs mer

Så utvecklas kommunernas ANDT-arbete

Kommuner som avsätter mer arbetstid för samordning och planering av sitt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)...

Läs mer

Figge sätter fokus på tobaksfri skoltid i Uppsala län

”Tobaksfri skoltid – självklart, eller hur!”

Läs mer

Rökfritt Sverige mål för nya ANDT-strategin

Att göra Sverige rökfritt till år 2025 är en del av regeringens nya ANDT-strategi, som täcker åren 2016-2020. Den nya...

Läs mer

Nya material om rökfritt Sverige för kommuner och landsting

Vill du påverka kommunen eller landstinget/regionen där du jobbar att stödja ett nationellt beslut om en utfasningsstrategi för tobaksrökning? Då...

Läs mer

Mer aktiv tillsyn i storstad än på landsbygden

Alkohol- och tobakstillsynen har förbättrats, men kvaliteten är fortfarande ojämn när man jämför olika delar av landet. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev