Det skriver Sofia Olsson, ordförande i Unga Allergiker, i en debattartikel på www.metro.se.

Hon framhåller att många människor i Sverige fortfarande utsätts för passiv rökning – en utredning av Folkhälsomyndighetenvisar att en fjärdedel av dem som har barn under 18 år tycker att det är svårt att skydda barnen från andras tobaksrök utomhus.

Sverige måste visa att vi värnar om barn och ungas rätt till bästa möjliga hälsa i enlighet med FN:s barnkonvention, samt om ett samhälle tillgängligt för personer med funktionsnedsättning enligt FN:s konvention om rättigheter för funktionshindrade. Det finns inte några nivåer av passiv rökning som kan anses ofarliga, enligt bland annat WHO.Att rökning i dag är tillåtet på offentliga platser är ett stort samhällsproblem, då andras tobaksrök ger akuta effekter som till exempel att utlösa astmaanfall, orsaka lunginflammation och bronkit. Barn kan även få skador som ökar risken för att de som vuxna drabbas av cancer eller hjärt- kärlsjukdomar. Särskilt känsliga är barn med astma eller annan överkänslighet.

För personer med astma kan det innebära att det blir omöjligt att ta bussen och för barn kan det bli svårt att vistas i lekparker eller att passera askkopparna som står utplacerade i entrén till mataffären. Tillgänglighet är en rättighet. På samma sätt som vi anpassar samhället med rullstolsramper och blindskrift behöver vi också anpassa miljöer för personer med astma och överkänslighet. Personer med astma riskerar att bli sjuka av andras tobaksrök. Det måste vi ta hänsyn till. Ekonomiska intressen kan och får inte prioriteras framför folkhälsan.

På uteserveringar vistas många under sommarmånaderna. Röker någon på en uteservering är det i princip omöjligt att undvika och personalen som jobbar där utsätts regelbundet. En majoritet anser att det behöver vi ta fasta på. Att göra uteserveringar rökfria innebär att serveringspersonal på uteserveringar ges samma rättighet till en rökfri arbetsmiljö samt att det blir en samhällsfunktion som är öppen och välkomnande för alla.

Med detta sagt har vi de senaste åren kunnat se att många positiva framsteg har gjorts och den sittande regeringen, med Gabriel Wikström, har bidragit till mycket: neutrala cigarettpaket har införts och även utomhusmiljöer och uteserveringar nämns i debatten om rökfria miljöer. Det är naturligtvis något som vi är väldigt glada över. Vi vill dock se en förändring nu, det finns inte tid att vänta. Barn och ungas hälsa måste nu och alltid sättas i främsta rummet.

https://www.metro.se/artikel/dags-att-införa-rökförbud-på-uteserveringarna

Läs vidare